Świadczone usługi

  • pomiary sytuacyjno - wysokościowe
  • pomiary poinwentaryacyjne
  • pomiary realizacyjne
  • pomiary aktualizacyjne
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • wznowienia granic
  • podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
  • sporządzanie map do projektu